Bilişim Hukuku Semineri-1


Tarih:
11.03.2009 – 12:00
Semineri veren:
Av. Gökhan Ahi
Yer: C ve Sistem Programcıları Derneği

İnterne’teki ticari aktivitelerin hukuksal boyutu, webde yasal, ticari bir kimlik oluşturma, e-ticarette fikri ve sınai haklar, e-ticarette tüketici hakları, internet aktörlerinin sorumlulukları, elektronik sözleşmeler, elektronik imza…